Til innhold

Nordstrand Arbeidsutvalg


E-post:

Medlemmer

Arve Edvardsen, Leder for bydelsutvalget (H)

Edvardsen, Arve (Høyre)

Leder av Nordstrand Arbeidsutvalg
Leder av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 900 54 499

Bosted: Gladvoll terrasse 6 1168 Oslo

Asbjørg Javnes Lyngtveit (A)

Javnes Lyngtveit, Asbjørg (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Helse- og sosialkomite
Nestleder av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 920 29 153

Bosted: Axel Huitfeldts vei 10, 1170 Oslo

Lars Petter Solås (FrP)

Solås, Lars Petter (Fremskrittspartiet)

Leder av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Medlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 920 54 147

Bosted: Bernt Knudsens vei 22 C 1176 Oslo

Knut Falchenberg (H)

Falchenberg, Knut (Høyre)

Leder av Helse- og sosialkomite
Medlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 916 86 681

Bosted: Mylskerudveien 35c 1152 Oslo

Jon Nordberg (V)

Nordberg, Jon (Venstre)

Medlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 982 33 603

Bosted: Malmøyveien 18 a, 0198 Oslo

Mona Verdich (H) 1. vara høyre AU

Verdich, Mona 1. vara til AU (Høyre)

Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Leder av Tilsynsutvalg for Midtåsenhjemmet, Lambertseter alders- og sykehjem m. avdeling Marmorveien 2 og Marmorberget dag- og aktivitetssenter

Telefon: 413 27 180

Bosted: Alvheimveien 9 E 0198 Oslo

Birgit Iversen (H)

Iversen, Birgit 2. vara til AU (Høyre)

Nestleder av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 951 46 178

Bosted: Lambertseterveien 8 , 1160 Oslo

Cecilie Foss (AP)

Foss, Cecilie (Arbeiderpartiet)

Medlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 918 72 038

Bosted: Nordseterveien 9b 1176 Oslo

Stigen, Ulf (1. vara BU) (Medlem HOS-komiteen) (Fremskrittspartiet)

Medlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Nestleder av Tilsynsutvalg for Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet

Telefon: 930 11 366

Bosted: Avstikkeren 5, 1156 Oslo

Vold, Cathrine (1. vara) (Venstre)

Medlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 924 56 201

Bosted: Holtveien 9 D, 1177 Oslo

Frode Woldsund, nestleder BU (Krf)

Woldsund, Frode (Kristelig Folkeparti)

Observatør av Nordstrand Arbeidsutvalg
Nestleder av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 901 24 566

Bosted: Knud Øyensvei 22 B 1166 Oslo

Einy Beatrix Langmoen (A)

Langmoen, Einy Beatrix (Miljøpartiet De Grønne)

Observatør av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 924 06 555

Bosted: Eikeveien 5, 1181 Oslo