Til innhold
Politikk og politiske møter

Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite


Bent Gether-Rønning

Spesialkonsulent plan- og byggesaker

E-post:

Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Komitéen er et saksforberedende organ for bydelsutvalget i saker av teknisk art, det vil si trafikk, miljø, reguleringsplaner og lignende.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer