Til innhold
Politikk og politiske møter

Kim Eirin Riise

Spesialkonsulent miljørettet helsevern

Telefon: 906 11 615

E-post:

Nordre Aker helse- og sosialkomite

Helse- og sosialkomitéen er et saksforberedende organ for bydelsutvalget i saker som gjelder bydelens helse- og sosialtjenester, barnevern, rusmiddelomsorg, tjenester til eldre og funksjonshemmede, arbeid med flyktninger og invandrere og  sosiale boligvirkemidler. Komitéen behandler også saker om skjenking og salg av alkohol.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer