Til innhold
Politikk og politiske møter

Marit Høye Neby

Førstekonsulent

Telefon: 951 01 289

E-post:

Nordre Aker bydelsutvalg

Bydelsutvalget er bydelens folkevalgte organ og består av 15 medlemmer med varamedlemmer som er valgt for 4 år om gangen. Medlemmene og varamedlemmene i perioden 2015-2019, er direktevalgt av innbyggerne i bydelen. 

Lurer du på hvem som ble valgt inn for de neste fire årene? Se valgresultater her.

Bydelsutvalgenes ansvarsområder er knyttet til:

 • Lov om barnehager
 • Lov om barneverntjenester
 • Lov om helsetjenester i kommunene
 • Lov om sosiale tjenester
 • Lov om vern mot smittsomme sykdommer
 • Andre lover som pålegger kommunen oppgaver, og oppgaver som bystyret har delegert til bydelen
 • Frivillige kommunale ordninger

Bydelsutvalgets arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for planlegging og oppfølging innenfor de overnevnte oppgaver
 • Ansvar for å vedta budsjett og regnskap for bydelen
 • Ansvar for å behandle saker om miljørettet helsevern innen egen bydel
 • Avgi innstillinger eller framsette forslag til andre myndigheter, byrådet og bystyret i saker som skal avgjøres i sentralt organ

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Larsen, Bente M. (Arbeiderpartiet)

Leder av Nordre Aker arbeidsutvalg
Leder av Nordre Aker bydelsutvalg

Olafsen, Aase Marie (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av Nordre Aker arbeidsutvalg
Nestleder av Nordre Aker bydelsutvalg

Aanesen, Hans A. Kielland (Fremskrittspartiet)

Observatør av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Færevaag, Petter (Rødt)

Observatør av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Andersen, Yngvar (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Riksfjord, Elisabeth Børve (Høyre)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Salte, Sidsel Kjeldaas (Høyre)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Normann, Erik Kreyberg (Høyre)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Barkenæs, Julie Myhre (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Thunes, Johanne (Arbeiderpartiet)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Saxebøl, Torkil (Høyre)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Dahr, Linnea (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Mogstad, Emil Kverneland (Arbeiderpartiet)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Kraft, Ingeborg Briseid (Venstre)

Observatør av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Lyssand, Hanne (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg