Til innhold
Politikk Bydel Nordre Aker

Tilsynsutvalg for Sogn aktivitetshus og Berg gård avlastning

Tilsynsutvalg for Sogn aktivitetshus og Berg gård avlastning

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Gilbert, Bjørn (Arbeiderpartiet)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Leder av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Korsvoll skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Kringsjå skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordre Aker skole
Leder av Tilsynsutvalg for Sogn aktivitetshus og Berg gård avlastning

Salte, Sidsel Kjeldaas (Høyre)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Engebråten skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordre Aker skole
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenester
Medlem av Tilsynsutvalg for Lillohjemmet
Medlem av Tilsynsutvalg for Sogn aktivitetshus og Berg gård avlastning

Koren, Elisabeth (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Tilsynsutvalg for Sogn aktivitetshus og Berg gård avlastning

Grøv, Tore (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Medlem av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Engebråten skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Kjelsås skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordberg skole
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Sogn aktivitetshus og Berg gård avlastning

Holmen, Ada (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Sogn aktivitetshus og Berg gård avlastning