Til innhold
Politikk Bydel Nordre Aker

Tilsynsutvalg for Nordberghjemmet

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Stene, Henning (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Kringsjå skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordre Aker skole
Leder av Tilsynsutvalg for Nordberghjemmet

Rømming, Heidi (Sosialistisk Venstreparti)

Observatør av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Observatør av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Kringsjå skole
Medlem av Tilsynsutvalg for Nordberghjemmet

Wiker, Paul Viktor (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg for Nordberghjemmet

Elvegård, Jorunn Blaker (Annet)

Medlem av Nordre Aker eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for Nordberghjemmet

Telefon: 22 23 13 16

Lie, Mons (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Nordberghjemmet

Amundrustad, Henriette (Høyre)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Nordberghjemmet