Til innhold
Politikk Bydel Nordre Aker

Tilsynsutvalg for hjemmetjenester

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.
Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Tilsynutvalg for hjemmetjenesten i Nordre Aker har følgende asnvarsområde:

 • Hjemmesykepleie
 • Praktisk bistand (både kommunal og privat)
 • Fysioterapi
 • Ergoterapi
 • Hverdagsrehabilitering
 • Dagsenter
 • Myrer Omsorg +
 • Brykertyrt personlig assistanse
 • Støttekontakt
 • Alderspsykiatri
 • Palliativ tjeneste
 • Tilrettelagte boliger

Medlemmer

Christiansen, Ivar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Tåsen skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Vestre Aker skole
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmetjenester
Leder av Tilsynsutvalg for Lillohjemmet

Telefon: 916 10 873

Salte, Sidsel Kjeldaas (Høyre)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Engebråten skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordre Aker skole
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenester
Medlem av Tilsynsutvalg for Lillohjemmet
Medlem av Tilsynsutvalg for Sogn aktivitetshus og Berg gård avlastning

Ervik, Bjørn (Venstre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenester
Medlem av Tilsynsutvalg for Lillohjemmet

Diesen, Kari M.

Nestleder av Nordre Aker eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenester

Telefon: 22 22 32 66

Eide, Monica Smefjell (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenester
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Lillohjemmet

Gaasemyr, Dag Gaute (Venstre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker eldreråd
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Maridalen skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Ullevål skole
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenester
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Lillohjemmet

Tandberg, Øivind (Høyre)

Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Ullevål skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Vestre Aker skole
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenester
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Lillohjemmet