Til innhold
Politikk Bydel Nordre Aker

Tilsynsutvalg for Grefsenhjemmet

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Aanesen, Hans A. Kielland (Fremskrittspartiet)

Observatør av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Nestleder av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Morellbakken skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordre Aker skole
Leder av Tilsynsutvalg for Grefsenhjemmet

Bolstad, Albert (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Vestre Aker skole
Medlem av Tilsynsutvalg for Grefsenhjemmet

Voksø, Eli (Arbeiderpartiet)

Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Kjelsås skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Ullevål skole
Medlem av Tilsynsutvalg for Grefsenhjemmet

Hars, Helga (Annet)

Medlem av Nordre Aker eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for Grefsenhjemmet

Telefon: 22 23 49 25

Østreng, Arne (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Grefsenhjemmet

Botilsrud, Pål (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Grefsen skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Ullevål skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Vestre Aker skole
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Grefsenhjemmet

Woltmann, Ole Jørgen (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Grefsenhjemmet