Til innhold
Politikk Bydel Nordre Aker

116 treff av 116 politikere

Aktive filtre

  Akilan, Amiran Amarasingham (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

  Amundrustad, Henriette (Høyre)

  Varamedlem av Tilsynsutvalg for Nordberghjemmet

  Andresen-Tanem, Julie K. (Høyre)

  Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Maridalen skole

  Askautru, Andreas (Venstre)

  Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Engebråten skole

  Bakken, Rasmus Moldtad

  Leder av Nordre Aker ungdomsråd

  Benestad, Kristin (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
  Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Engebråten skole

  Berdal, Kristine Schøyen (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordberg skole

  Bergesen, Astrid (Sosialistisk Venstreparti)

  Telefon: 930 16 349

  Bjøru, Tor Magnar (Venstre)

  Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Kringsjå skole

  Bolstad, Albert (Høyre)

  Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
  Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
  Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Vestre Aker skole
  Medlem av Tilsynsutvalg for Grefsenhjemmet

  Bolstad, Anders (Fremskrittspartiet)

  Medlem av Nordre Aker eldreråd

  Telefon: 404 71 466

  Botilsrud, Pål (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
  Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Grefsen skole
  Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Ullevål skole
  Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Vestre Aker skole
  Varamedlem av Tilsynsutvalg for Grefsenhjemmet

  Brataas, Kristin (Fremskrittspartiet)

  Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
  Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

  Christiansen, Ivar (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Tåsen skole
  Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Vestre Aker skole
  Leder av Tilsynsutvalg for hjemmetjenester
  Leder av Tilsynsutvalg for Lillohjemmet

  Telefon: 916 10 873

  Christiansen, Per Henry (Høyre)

  Leder av Nordre Aker arbeidsutvalg
  Leder av Nordre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Tåsen skole

  Diesen, Kari M.

  Nestleder av Nordre Aker eldreråd
  Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenester

  Telefon: 22 22 32 66

  Dølven, Kjell (Annet)

  Leder av Nordre Aker eldreråd
  Medlem av Tilsynsutvalg for Lillohjemmet

  Telefon: 952 03 875

  Døssland, May-Brith (Venstre)

  Varamedlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
  Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
  Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

  Ebbing, Anne (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

  Eide, Monica Smefjell (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenester
  Varamedlem av Tilsynsutvalg for Lillohjemmet

  Elvegård, Jorunn Blaker (Annet)

  Medlem av Nordre Aker eldreråd
  Medlem av Tilsynsutvalg for Nordberghjemmet

  Telefon: 22 23 13 16

  Elvenes, Alette (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
  Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
  Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Maridalen skole
  Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Morellbakken skole

  Erikson, Bjørn (Annet)

  Medlem av Nordre Aker eldreråd

  Telefon: 971 91 511

  Ervik, Bjørn (Venstre)

  Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
  Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
  Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole
  Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenester
  Medlem av Tilsynsutvalg for Lillohjemmet

  Ferkingstad, Martine

  Medlem av Nordre Aker ungdomsråd

  Fossheim, Anders (Miljøpartiet De Grønne)

  Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Grefsen skole

  Gilbert, Bjørn (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
  Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
  Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
  Leder av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne
  Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole
  Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Korsvoll skole
  Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Kringsjå skole
  Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordre Aker skole
  Leder av Tilsynsutvalg for Sogn aktivitetshus og Berg gård avlastning

  Granlund, Linda (Høyre)

  Varamedlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
  Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
  Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

  Grøv, Tore (Høyre)

  Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
  Medlem av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne
  Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Engebråten skole
  Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Kjelsås skole
  Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordberg skole
  Varamedlem av Tilsynsutvalg for Sogn aktivitetshus og Berg gård avlastning

  Gursel, Kamile (Venstre)

  Varamedlem av Nordre Aker ungdomsråd

  Guttormsen, Emilie (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

  Gaasemyr, Dag Gaute (Venstre)

  Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Nordre Aker eldreråd
  Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Maridalen skole
  Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Ullevål skole
  Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenester
  Varamedlem av Tilsynsutvalg for Lillohjemmet

  Filtrere / Sortere

  Filtrere

  Hopp til liste over politikere

  Søk på navn


  Partitilhørighet

  Utvalg, komite og råd