Til innhold
Møter

Møte i Nordre Aker Ungdomsråd

Tid og sted

Dato

Torsdag 11. oktober 2018

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Nydalsveien 21

Sted

Om møtet

Sakskart og protokoller publiseres i e-innsyn