Til innhold
Politikk Bydel Nordre Aker

Pia M. Fossum

SaLTo-koordinator

Telefon: 908 33 975

E-post:

Nordre Aker ungdomsråd

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består av ungdom fra 12 til 18 år som er valgt gjennom skoler, fritidsklubber og organisasjoner.

De uttaler seg i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn og unge.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Hvert år tildeles ungdomsrådet midler basert på antall barn og unge registrert i Nordre Aker som de igjen bevilger videre til ulike kulturtiltak for målgruppen. Man kan søke om tildeling av disse midlene via søknadsskjemaet du finner her og søknadene blir behandlet fortløpende på Ungdomsrådets møter.

Kriterier for tildeling:
- Målgruppe skal vøre ungdom i alderen 13-19 år
- Pengene skal gå til tiltak som kommer flere ungdommer tilgode. Man kan med andre ord ikke søke    om personlige investeringer.
- Søkere må ha tilhørighet til bydelen , enten som bosatt eller gjennom skolegang. 
Dersom ungdomsgrupper søker om midler må 2/3 av søkere ha denne tilknytningen.
- Tiltaket må skje i bydelen
- Etablerte idrettslag kan ikke søke om midler fra potten.


  
-


 

 

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Bakken, Rasmus Moldtad

Leder av Nordre Aker ungdomsråd

Valvatne, Iben Kruse

Medlem av Nordre Aker ungdomsråd

Indrevoll, Pia Sundby

Medlem av Nordre Aker ungdomsråd

Iversen, Astri Sofie

Medlem av Nordre Aker ungdomsråd

Tharaldsen, Fredrik Sjelle

Medlem av Nordre Aker ungdomsråd

Rimmereid, Thea Schiøtz

Medlem av Nordre Aker ungdomsråd

Uthaug, Ingeborg Eikeland

Medlem av Nordre Aker ungdomsråd

Prytz, Håvard Winge

Medlem av Nordre Aker ungdomsråd

Tryti, Ingeborg (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Medlem av Nordre Aker ungdomsråd
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordberg skole

Thunes, Johanne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Medlem av Nordre Aker ungdomsråd
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Berg skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Grefsen skole

Ferkingstad, Martine

Medlem av Nordre Aker ungdomsråd

Gursel, Kamile (Venstre)

Varamedlem av Nordre Aker ungdomsråd