Til innhold

Nordre Aker ungdomsråd

Pia M. Fossum

Møtesekretær

Telefon: 924 02 390

E-post:

Om Nordre Aker ungdomsråd

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består av ungdom fra 12 til 18 år som er valgt gjennom skoler, fritidsklubber og organisasjoner.

De uttaler seg i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn og unge.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Medlemmer

Valvatne, Iben Kruse

Medlem av Nordre Aker ungdomsråd

Indrevoll, Pia Sundby

Medlem av Nordre Aker ungdomsråd

Iversen, Astri Sofie

Medlem av Nordre Aker ungdomsråd

Tharaldsen, Fredrik Sjelle

Medlem av Nordre Aker ungdomsråd

Rimmereid, Thea Schiøtz

Medlem av Nordre Aker ungdomsråd

Uthaug, Ingeborg Eikeland

Medlem av Nordre Aker ungdomsråd

Bakken, Rasmus Moldtad

Medlem av Nordre Aker ungdomsråd

Bjelkerud, Jørgen Westgaard

Medlem av Nordre Aker ungdomsråd

Prytz, Håvard Winge

Medlem av Nordre Aker ungdomsråd

Tryti, Ingeborg (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Medlem av Nordre Aker ungdomsråd

Thunes, Johanne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Medlem av Nordre Aker ungdomsråd

Gjesdal, Tiago F.T

Medlem av Nordre Aker ungdomsråd

Ferkingstad, Martine

Medlem av Nordre Aker ungdomsråd

Henden, Jenny Jørgensen

Varamedlem av Nordre Aker ungdomsråd

Gursel, Kamile (Venstre)

Varamedlem av Nordre Aker ungdomsråd

Hansen, Lene Marie

Varamedlem av Nordre Aker ungdomsråd