Til innhold
Politikk Bydel Nordre Aker

Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget inititativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Gilbert, Bjørn (Arbeiderpartiet)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Leder av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Korsvoll skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Kringsjå skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordre Aker skole
Leder av Tilsynsutvalg for Sogn aktivitetshus og Berg gård avlastning

Tunsjø, Grete

Medlem av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Sund, Edle

Medlem av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Heggelund, Marit

Medlem av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Grøv, Tore (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Medlem av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Engebråten skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Kjelsås skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordberg skole
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Sogn aktivitetshus og Berg gård avlastning

Rødevand, Gro Marit

Medlem av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Norheim, Brynjulf

Medlem av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Langset, Reidum

Varamedlem av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Ulriksen, John

Varamedlem av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne