Til innhold
Politikk Bydel Nordre Aker

Louise Larsen Dahl

Spesialkonsulent frivillighet, folkehelse og nærmiljø

E-post:

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Klette, Per Morten (Høyre)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Leder av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Aamaas, Borgar (Venstre)

Nestleder av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordberg skole

Tryti, Ingeborg (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Medlem av Nordre Aker ungdomsråd
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordberg skole

Utsvedt, Therese (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Pleym, Vegar (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Brataas, Kristin (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Olafsen, Aase Marie (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Vestre Aker skole

Kåpvik, Tor (Venstre)

Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Tåsen skole

Viksveen, Thor (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Ervik, Bjørn (Venstre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenester
Medlem av Tilsynsutvalg for Lillohjemmet

Rossel, Christoffer (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Stenvåg, Ann Christi (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Kringsjå skole

Rømming, Heidi (Sosialistisk Venstreparti)

Observatør av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Observatør av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Kringsjå skole
Medlem av Tilsynsutvalg for Nordberghjemmet

Halvorsen, Inger Kari (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Maridalen skole