Til innhold
Nordre Aker helse- og sosialkomite

Møte i Nordre Aker Helse- og sosialkomite

Tid og sted

Dato

Tirsdag 10. desember 2019

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Nydalsveien 21

Sted

Om møtet

Sakskart og protokoller blir tilgjengenlig i e-innsyn