Til innhold
Politikk Bydel Nordre Aker

Kim Eirin Riise

Spesialkonsulent miljørettet helsevern

Telefon: 906 11 615

E-post:

Nordre Aker helse- og sosialkomite

Helse- og sosialkomitéen er et saksforberedende organ for bydelsutvalget i saker som gjelder bydelens helse- og sosialtjenester, barnevern, rusmiddelomsorg, tjenester til eldre og funksjonshemmede, arbeid med flyktninger og invandrere og  sosiale boligvirkemidler. Komitéen behandler også saker om skjenking og salg av alkohol.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Larsen, Bente M. (Arbeiderpartiet)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Leder av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Aanesen, Hans A. Kielland (Fremskrittspartiet)

Observatør av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Nestleder av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Morellbakken skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordre Aker skole
Leder av Tilsynsutvalg for Grefsenhjemmet

Gilbert, Bjørn (Arbeiderpartiet)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Leder av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Korsvoll skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Kringsjå skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordre Aker skole
Leder av Tilsynsutvalg for Sogn aktivitetshus og Berg gård avlastning

Granlund, Linda (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Bolstad, Albert (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Vestre Aker skole
Medlem av Tilsynsutvalg for Grefsenhjemmet

Døssland, May-Brith (Venstre)

Varamedlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Elvenes, Alette (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Maridalen skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Morellbakken skole

Lyssand, Hanne (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Disen skole

Akilan, Amiran Amarasingham (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Wiese, Inger Johanne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Saint-Pasteur, Lourdes (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Kjelsås skole

Brataas, Kristin (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Mamen, Anders M. (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Morellbakken skole

Knutzen, Torhild Taklo (Venstre)

Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Vestre Aker skole

Benestad, Kristin (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Engebråten skole