Til innhold
Politikk Bydel Nordre Aker

Kjell Dølven

Leder

Telefon: 952 03 875

E-post:

E-post:

Nordre Aker eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Dølven, Kjell (Annet)

Leder av Nordre Aker eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for Lillohjemmet

Telefon: 952 03 875

Diesen, Kari M.

Nestleder av Nordre Aker eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenester

Telefon: 22 22 32 66

Hars, Helga (Annet)

Medlem av Nordre Aker eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for Grefsenhjemmet

Telefon: 22 23 49 25

Erikson, Bjørn (Annet)

Medlem av Nordre Aker eldreråd

Telefon: 971 91 511

Koren, Elisabeth (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Nordre Aker eldreråd

Bolstad, Anders (Fremskrittspartiet)

Medlem av Nordre Aker eldreråd

Telefon: 404 71 466

Elvegård, Jorunn Blaker (Annet)

Medlem av Nordre Aker eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for Nordberghjemmet

Telefon: 22 23 13 16

Vestvik, Bjørg (Annet)

Varamedlem av Nordre Aker eldreråd

Telefon: 926 26 443

Gaasemyr, Dag Gaute (Venstre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker eldreråd
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Maridalen skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Ullevål skole
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenester
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Lillohjemmet

Woltmann, Ole Jørgen (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Grefsenhjemmet