Til innhold
Politikk Bydel Nordre Aker

Marit Høye Neby

Førstekonsulent

Telefon: 951 01 289

E-post:

Nordre Aker bydelsutvalg

Bydelsutvalget er bydelens folkevalgte organ og består av 15 medlemmer med varamedlemmer som er valgt for 4 år om gangen. Medlemmene og varamedlemmene i perioden 2015-2019, er direktevalgt av innbyggerne i bydelen. 

Lurer du på hvem som ble valgt inn for de neste fire årene? Se valgresultater her.

Bydelsutvalgenes ansvarsområder er knyttet til:

 • Lov om barnehager
 • Lov om barneverntjenester
 • Lov om helsetjenester i kommunene
 • Lov om sosiale tjenester
 • Lov om vern mot smittsomme sykdommer
 • Andre lover som pålegger kommunen oppgaver, og oppgaver som bystyret har delegert til bydelen
 • Frivillige kommunale ordninger

Bydelsutvalgets arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for planlegging og oppfølging innenfor de overnevnte oppgaver
 • Ansvar for å vedta budsjett og regnskap for bydelen
 • Ansvar for å behandle saker om miljørettet helsevern innen egen bydel
 • Avgi innstillinger eller framsette forslag til andre myndigheter, byrådet og bystyret i saker som skal avgjøres i sentralt organ

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Christiansen, Per Henry (Høyre)

Leder av Nordre Aker arbeidsutvalg
Leder av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Tåsen skole

Kraft, Ingeborg Briseid (Venstre)

Nestleder av Nordre Aker arbeidsutvalg
Nestleder av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Berg skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Korsvoll skole

Salte, Sidsel Kjeldaas (Høyre)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Engebråten skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordre Aker skole
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenester
Medlem av Tilsynsutvalg for Lillohjemmet
Medlem av Tilsynsutvalg for Sogn aktivitetshus og Berg gård avlastning

Tryti, Ingeborg (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Medlem av Nordre Aker ungdomsråd
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordberg skole

Granlund, Linda (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Klette, Per Morten (Høyre)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Leder av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Larsen, Bente M. (Arbeiderpartiet)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Leder av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Utsvedt, Therese (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Moen, Terje Olav (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Leder av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Berg skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordre Aker skole

Gilbert, Bjørn (Arbeiderpartiet)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Leder av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Korsvoll skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Kringsjå skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordre Aker skole
Leder av Tilsynsutvalg for Sogn aktivitetshus og Berg gård avlastning

Rømming, Heidi (Sosialistisk Venstreparti)

Observatør av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Observatør av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Kringsjå skole
Medlem av Tilsynsutvalg for Nordberghjemmet

Sutterud, Halvard (Miljøpartiet De Grønne)

Observatør av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Disen skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Korsvoll skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Ullevål skole

Døssland, May-Brith (Venstre)

Varamedlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Hald, Ida Beth (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Aanesen, Hans A. Kielland (Fremskrittspartiet)

Observatør av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Nestleder av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Morellbakken skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordre Aker skole
Leder av Tilsynsutvalg for Grefsenhjemmet

Rossel, Christoffer (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Grøv, Tore (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Medlem av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Engebråten skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Kjelsås skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordberg skole
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Sogn aktivitetshus og Berg gård avlastning

Stenvåg, Ann Christi (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Kringsjå skole

Saint-Pasteur, Lourdes (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Kjelsås skole

Stene, Henning (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Kringsjå skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordre Aker skole
Leder av Tilsynsutvalg for Nordberghjemmet

Mamen, Anders M. (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Morellbakken skole

Bolstad, Albert (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Vestre Aker skole
Medlem av Tilsynsutvalg for Grefsenhjemmet

Saxebøl, Torkil (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Grefsen skole

Ervik, Bjørn (Venstre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenester
Medlem av Tilsynsutvalg for Lillohjemmet

Marstein, Anne Underthun (Venstre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Gaasemyr, Dag Gaute (Venstre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker eldreråd
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Maridalen skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Ullevål skole
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenester
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Lillohjemmet

Thunes, Johanne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Medlem av Nordre Aker ungdomsråd
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Berg skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Grefsen skole

Akilan, Amiran Amarasingham (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Wiese, Inger Johanne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Viksveen, Thor (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Ulstrup, Marit D. (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite

Olssøn, Brit (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Botilsrud, Pål (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Grefsen skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Ullevål skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Vestre Aker skole
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Grefsenhjemmet

Elvenes, Alette (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Maridalen skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Morellbakken skole

Berdal, Kristine Schøyen (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordberg skole

Guttormsen, Emilie (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Wiker, Paul Viktor (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg for Nordberghjemmet

Lyssand, Hanne (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Disen skole

Benestad, Kristin (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Engebråten skole

Pleym, Vegar (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Ebbing, Anne (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Østreng, Arne (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Grefsenhjemmet

Østberg, Øivind (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg

Løken, Tor Arne (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Berg skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Korsvoll skole

Halvorsen, Inger Kari (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Maridalen skole