Til innhold
Politikk Bydel Nordre Aker

Marit Høye Neby

Førstekonsulent

Telefon: 951 01 289

E-post:

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Christiansen, Per Henry (Høyre)

Leder av Nordre Aker arbeidsutvalg
Leder av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Tåsen skole

Kraft, Ingeborg Briseid (Venstre)

Nestleder av Nordre Aker arbeidsutvalg
Nestleder av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Berg skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Korsvoll skole

Gilbert, Bjørn (Arbeiderpartiet)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Leder av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Korsvoll skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Kringsjå skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordre Aker skole
Leder av Tilsynsutvalg for Sogn aktivitetshus og Berg gård avlastning

Salte, Sidsel Kjeldaas (Høyre)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Engebråten skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordre Aker skole
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenester
Medlem av Tilsynsutvalg for Lillohjemmet
Medlem av Tilsynsutvalg for Sogn aktivitetshus og Berg gård avlastning

Larsen, Bente M. (Arbeiderpartiet)

Medlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Leder av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Moen, Terje Olav (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Leder av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Berg skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordre Aker skole

Døssland, May-Brith (Venstre)

Varamedlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Tryti, Ingeborg (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Medlem av Nordre Aker ungdomsråd
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordberg skole

Utsvedt, Therese (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite

Granlund, Linda (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite

Rømming, Heidi (Sosialistisk Venstreparti)

Observatør av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker kultur- og oppvekstkomite
Observatør av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Elverhøy skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Kringsjå skole
Medlem av Tilsynsutvalg for Nordberghjemmet

Sutterud, Halvard (Miljøpartiet De Grønne)

Observatør av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker miljø-, plan- og samferdselskomite
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Disen skole
Varamedlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Korsvoll skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Ullevål skole

Aanesen, Hans A. Kielland (Fremskrittspartiet)

Observatør av Nordre Aker arbeidsutvalg
Medlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Nestleder av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Morellbakken skole
Medlem av Politiske representanter i driftsstyre ved Nordre Aker skole
Leder av Tilsynsutvalg for Grefsenhjemmet