Til innhold
Politiske saker 2018

Tertialrapport og statistikk per 2. tertial 2018 – Bydel Grünerløkka