Til innhold
Politiske saker 2018

Søknad om skjenking for konsertarrangement på Schous Plass - anket sak fra Rødt i oppvekst-, miljø og kulturkomiteen