Til innhold
Politiske saker 2018

Deputasjon angående ny forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger i Oslo kommune (åpningstidsforskriften)- forslag fra Høyre