Til innhold
Politikk og politiske møter

Grünerløkka eldreråd


Guri Lise Rørvik

Leder

Telefon: 922 31 229

E-post:

Roger Storslett

Sekretær

E-post:

Grünerløkka eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner og samferdselssaker.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Rørvik, Guri Lise

Leder av Grünerløkka eldreråd

Telefon: 922 31 229

Faldet, Eirin (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka eldreråd
Nestleder av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Telefon: 900 13 341

Aase, Sven Martin

Medlem av Grünerløkka eldreråd

Telefon: 415 45 999

Hansen, Ole A. Hansen

Medlem av Grünerløkka eldreråd
Medlem av Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 976 74 577