Til innhold
Politikk Bydel Grünerløkka

Grünerløkka råd for funksjonshemmede


Roger Storslett

Sekretær

E-post:

Grünerløkka råd for funksjonshemmede

Rådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Holland, Roger Walther

Leder av Grünerløkka råd for funksjonshemmede

Telefon: 932 53 731

Ødegaard, Carine

Nestleder av Grünerløkka råd for funksjonshemmede

Telefon: 932 06 326

Stig Tollefsen (Venstre)

Medlem av Grünerløkka helse- og sosialkomite
Observatør av Grünerløkka råd for funksjonshemmede

Telefon: 917 97 146

Ihlen, Regine Deniel

Medlem av Grünerløkka råd for funksjonshemmede

Telefon: 906 30 213

Hansen, Ole A. Hansen

Medlem av Grünerløkka råd for funksjonshemmede

Telefon: 976 74 577

Olsen, Terje Andre

Medlem av Grünerløkka råd for funksjonshemmede

Telefon: 926 50 724

Hatlem, Ole-André

Medlem av Grünerløkka råd for funksjonshemmede

Telefon: 984 06 242