Til innhold
Politiske saker 2019

Økonomisk sosialhjelp - utvikling, prognoser og tiltak