Til innhold

Tertialrapport og statistikk per 2. tertial 2018 - Bydel Grünerløkka