Til innhold
Politiske saker 2018

Søknad om skjenking for konsertarrangementer på Schous Plass - anket sak fra Rødt i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen