Til innhold
Politiske saker 2018

Deltagelse, aktivitet og forebyggende tiltak i seniorsentrene i 2017 - utkvitering av verbalvedtak i budsjett 2016