Til innhold
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen

Møte i Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Tid og sted

Dato

Tirsdag 30. april 2019

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsadministrasjonen i Markveien 57 (inngang Korsgata)

Sted

Innkalling

Innkalling til møte i Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite 30.04.2019 (PDF 36KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite 30.04.2019 (PDF 60KB)

Saker til behandling

SakTittel
20/19
Protokoll fra møte i Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite 12.03.2019
21/19
22/19
23/19
24/19
Oppfølging av verbalvedtak - sommer- og deltidsjobb for ungdom
25/19
26/19
Oppfølging av verbalvedtak - Jobbtilbud til ungdom hos andre enheter i Oslo kommune
27/19
Tilleggssak fra Venstre - Bedre vedlikehold av Grünerhagen ballplass
Tilleggssak fra Venstre - Fjerning av busskur i Trondheimsveien ved Bülow Hanssens plass