Til innhold
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen

Møte i Grünerløkka oppvekst-miljø- og kulturkomite

Tid og sted

Dato

Tirsdag 17. oktober 2017

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Innkalling til møte i Grünerløkka Oppvekst-, miljø- og kulturkomite 17.10.17 (PDF 22KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka oppvekst-, miljø - og kulturkomite 17.10.2017 (PDF 43KB)

Saker til behandling

SakTittel
36/17
Protokoll fra ekstraordinært møte i Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite 06.09.2017
37/17
38/17
Endring av bydelens retningslinjer for bruk av bydelens parkanlegg
Forslag fra SV, AP, Rødt og MDG om rasisme-, volds- og diskrimineringsfri bydel
Forslag fra Venstre - strategi for å utvikle flere deltids- og sommerjobber til ungdommer i bydel Grünerløkka