Til innhold
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen

Møte i Grünerløkka oppvekst-miljø-og kulturkomité

Tid og sted

Dato

Tirsdag 6. juni 2017

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Innkalling til møte i Grünerløkka Oppvekst-, miljø- og kulturkomité 06.06.2017 (PDF 64KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka oppvekst- miljø - og kulturkomite 060617 (PDF 133KB)

Saker til behandling

SakTittel
20/17
Protokoll fra møte i Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite 25.april 2017
21/17
22/17
23/17
24/17
Orientering om endring av ansvarsområdene ved Grünerløkka Familiehus - forebyggende innsatsteam
25/17
26/17
Forslag om igangsetting av omregulering av grøntområdene ved Båhusveien fra boligformål til friområde/park
27/17
28/17
29/17