Til innhold

Møte i Grünerløkka oppvekst,- miljø- og kulturkomite

Nettstedet vil være utilgjengelig i ca 30 minutter fredag 23. februar i perioden mellom klokken 20:00 og 24:00 på grunn av planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

 

This site will be unavailable for about 30 minutes between the hours of 20:00 and 24:00 Friday 23 February due to scheduled maintenance. We hope this is not inconvenient for you. 

Tid og sted

Dato

Tirsdag 25. april 2017

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Innkalling til møte i Grünerløkka Oppvekst-, miljø- og kulturkomite 25.04.2017 (PDF 24KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka oppvekst,- miljø - og kulturkomite 250417 (PDF 44KB)

Saker til behandling

SakTittel
14/17
Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 14.mars 2017
15/17
16/17
17/17
Samlerapport og tiltaksplan - barnetråkk i bydel Grünerløkka 2016
18/17
Tilleggssak