Til innhold

Møte i Grünerløkka oppvekst,- miljø- og kulturkomite

Tid og sted

Dato

Tirsdag 25. april 2017

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Innkalling til møte i Grünerløkka Oppvekst-, miljø- og kulturkomite 25.04.2017 (PDF 24KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka oppvekst,- miljø - og kulturkomite 250417 (PDF 44KB)

Saker til behandling

SakTittel
14/17
Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 14.mars 2017
15/17
16/17
17/17
Samlerapport og tiltaksplan - barnetråkk i bydel Grünerløkka 2016
18/17
Tilleggssak