Til innhold
Politikk Bydel Grünerløkka

Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite


Sigrun Øyre Gundersen

Sekretær

Telefon: 901 86 034

E-post:

Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Komiteens arbeids- og ansvarsområde omfatter oppvekst, kultur, idrett og frivillighet og klima- og miljøsaker (unntatt samferdsel og saker som ligger under plan- og bygningsloven).

Komiteen skal:

  • Fordele bydelens frivillighetsmidler
  • Fordele midler fra Barne- og likestillingsdepartementet til spesialsatsing (ungdomstiltak)
  • Vedta prioritering av søknader om tilskudd til tiltak mot fattigdom blant barn, unge og familier før oversendelse til Barne- og likestillingsdepartementet
  • Behandle søknader om alkoholservering i bydelens parkanlegg.

Komiteen skal være saksforberedende instans overfor bydelsutvalget på følgende områder:

  • I prinsipielle saker som angår oppvekst, klima- og miljøsaker, kultur og idrett
  • Policy for bruk av lokale parker, friområder og nærmiljøanlegg, samt standarder på disse

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Sjøvoll, Tirill (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Leder av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Telefon: 901 18 233

Sandaker- Nielsen, Gard (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Nestleder av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Telefon: 951 57 471

Wold, Anita (Venstre)

Observatør av Grünerløkka arbeidsutvalg
Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Telefon: 911 21 667

Røsjø,Mari (Rødt)

Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Telefon: 951 18 622

Eilertsen, Svein (Høyre)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Telefon: 472 45 653

Kvamsås, Grongstad Ragnhild (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite