Til innhold

Grünerløkka helse- og sosialkomite

Nettstedet vil være utilgjengelig i ca 30 minutter fredag 23. februar i perioden mellom klokken 20:00 og 24:00 på grunn av planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

 

This site will be unavailable for about 30 minutes between the hours of 20:00 and 24:00 Friday 23 February due to scheduled maintenance. We hope this is not inconvenient for you. 

Marita Watne

Sekretær

E-post:

Grünerløkka helse- og sosialkomite

Komiteens arbeids- og ansvarsområde omfatter helse-, sosiale- og sysselsettingsspørsmål.

Komiteen er høringsinstans i salgs- og skjenkebevillingssaker.

Komiteen skal:

  •  Behandle og følge opp rapporter fra tilsynsutvalg.
  •  Behandle søknader om dispensasjoner etter bydelens åpningstidsforskrift.

 Komiteen skal være saksforberedende instans overfor bydelsutvalget på følgende områder:

  • Årsrapporter fra tilsynsutvalg til bydelsutvalget
  • Kvalifiseringstiltak
  • Økonomiske boligvirkemidler
  • Policy for utleie av salgstillatelser på fortau, torg/gatetun
  • Klagesaker etter bydelens åpningstidsforskrift

 

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Leine, Ragnar (Rødt)

Leder av Grünerløkka helse- og sosialkomite

Telefon: 930 35 343

Aslam, Raena (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Nestleder av Grünerløkka helse- og sosialkomite

Telefon: 451 79 723

Walter-Johnsen, Henrik (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Grünerløkka helse- og sosialkomite

Telefon: 466 67 617

Tvedten, Knut (Høyre)

Medlem av Grünerløkka arbeidsutvalg
Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka helse- og sosialkomite

Telefon: 906 73 159

Østvold , Per (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Grünerløkka arbeidsutvalg
Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka helse- og sosialkomite

Telefon: 916 94 130

Faldet, Eirin (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka eldreråd
Medlem av Grünerløkka helse- og sosialkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for Grünerløkka sykehjem, Paulus sykehjem og Lilleborg helsehus

Telefon: 900 13 341

Klose, Maria Caroline (Venstre)

Medlem av Grünerløkka helse- og sosialkomite
Medlem av Grünerløkka råd for funksjonshemmede

Telefon: 920 69 553