Til innhold
Politikk Bydel Grünerløkka

Grünerløkka helse- og sosialkomite


Lise Olsen

Sekretær

Telefon: 976 24 587

E-post:

Grünerløkka helse- og sosialkomite

Komiteens arbeids- og ansvarsområde omfatter helse-, sosiale- og sysselsettingsspørsmål.

Komiteen er høringsinstans i salgs- og skjenkebevillingssaker.

Komiteen skal:

  •  Behandle og følge opp rapporter fra tilsynsutvalg.
  •  Behandle søknader om dispensasjoner etter bydelens åpningstidsforskrift.

 Komiteen skal være saksforberedende instans overfor bydelsutvalget på følgende områder:

  • Årsrapporter fra tilsynsutvalg til bydelsutvalget
  • Kvalifiseringstiltak
  • Økonomiske boligvirkemidler
  • Policy for utleie av salgstillatelser på fortau, torg/gatetun
  • Klagesaker etter bydelens åpningstidsforskrift

 

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Leine, Ragnar (Rødt)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Leder av Grünerløkka helse- og sosialkomite

Telefon: 930 35 343

Aslam, Raena (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Nestleder av Grünerløkka helse- og sosialkomite

Telefon: 451 79 723

Tvedten, Knut (Høyre)

Medlem av Grünerløkka arbeidsutvalg
Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka helse- og sosialkomite

Telefon: 906 73 159

Østvold , Per (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Grünerløkka arbeidsutvalg
Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka helse- og sosialkomite

Telefon: 916 94 130

Faldet, Eirin (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka eldreråd
Medlem av Grünerløkka helse- og sosialkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for Grünerløkka sykehjem, Paulus sykehjem og Lilleborg helsehus

Telefon: 900 13 341

Stig Tollefsen (Venstre)

Medlem av Grünerløkka helse- og sosialkomite
Observatør av Grünerløkka råd for funksjonshemmede

Telefon: 917 97 146

Nilsen, André (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Grünerløkka helse- og sosialkomite