Til innhold

Møte i Grünerløkka eldreråd

Tid og sted

Dato

Mandag 28. august 2017

Tid

klokken 09:30

Innkalling

Innkalling til møte i Grünerløkka eldreråd 28.08.2017 (PDF 20KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka eldreråd 28.08.2017 (PDF 23KB)

Saker til behandling

SakTittel
18/17
Protokoll fra møte i Grünerløkka eldreråd 06.06.2017
19/17
20/17
Høring - Utkast til strategisk boligplan for eldre med hjelpebehov - utbygging av heldøgns omsorgstilbud for eldre i Oslo - rullering 2018-2028