Til innhold
Politikk Bydel Grünerløkka

Grünerløkka eldreråd


Guri Lise Rørvik

Leder

Telefon: 922 31 229

E-post:

Roger Storslett

Sekretær

E-post:

Grünerløkka eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner og samferdselssaker.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Rørvik, Guri Lise

Leder av Grünerløkka eldreråd

Telefon: 922 31 229

Aase, Sven Martin

Nestleder av Grünerløkka eldreråd

Telefon: 415 45 999

Holt, Elsie

Medlem av Grünerløkka eldreråd

Telefon: 908 46 731

Faldet, Eirin (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka eldreråd
Medlem av Grünerløkka helse- og sosialkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for Grünerløkka sykehjem, Paulus sykehjem og Lilleborg helsehus

Telefon: 900 13 341