Til innhold
Byutviklingskomiteen

Møte i Grünerløkka byutviklingskomite

Tid og sted

Dato

Mandag 16. april 2018

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Innkalling til møte i Grünerløkka byutviklingskomite 16.04.2018 (PDF 63KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka byutviklingskomite 16.04.2018 (PDF 123KB)

Saker til behandling

SakTittel
12/18
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 5. mars 2018
13/18
14/18
15/18
16/18
Kunngjøring om offentlig ettersyn: Forslag til detaljregulering av Lørenveien 51 m.fl til bolig
17/18
18/18
19/18