Til innhold

Møte i Grünerløkka bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 28. mars 2019

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsadministrasjonen

Sted

Om møtet

Møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid.

Innkalling

Innkalling til møte i Grünerløkka bydelsutvalg 28.03.2019 (PDF 27KB)

Saker til behandling

SakTittel
21/19
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 7. februar 2019
22/19
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 11. mars 2019
23/19
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 12. mars 2019
24/19
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 13. mars 2019
25/19
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 7. mars 2019
26/19
Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 7. mars 2019
27/19
Protokoll fra møte i rådet for mangfold og inkludering 7. mars 2019
28/19
Protokoll fra møte i eldrerådet 11. mars 2019
29/19
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 20. mars 2019
30/19
31/19
32/19
33/19