Til innhold

Møte i Grünerløkka bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 22. mars 2018

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsadministrasjonen

Sted

Om møtet

Møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid.

Innkalling

Endelig innkalling til møte i Grünerløkka bydelsutvalg 22.03.2018 (PDF 26KB)

Saker til behandling

SakTittel
23/18
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 8. februar 2018
24/18
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 5. mars 2018
25/18
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 6. mars 2018
26/18
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 7. mars 2018
27/18
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 1. mars 2018
28/18
Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 1. mars 2018
29/18
Protokoll fra møte i eldrerådet 5. mars 2018
30/18
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 14. mars 2018
31/18
Økonomirapportering per 28. februar 2018
32/18
33/18
34/18
35/18
Notat - Disponering av mindreforbruk 2017
36/18
37/18
Endret representasjon for Venstre i helse- og sosialkomiteen