Til innhold

Møte i Grünerløkka bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 30. mars 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsadministrasjonen

Sted

Om møtet

Møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid.

Innkalling

Endelig innkalling til møte i Grünerløkka bydelsutvalg 30.03.2017 (PDF 26KB)

Saker til behandling

SakTittel
22/17
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 16. februar 2016
23/17
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 13. mars 2017
24/17
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 14. mars 2017
25/17
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 15. mars 2017
26/17
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 9. mars 2017
27/17
Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 9. mars 2017
28/17
Protokoll fra møte i eldrerådet 13. mars 2017
29/17
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 22. mars 2017
30/17
31/17
32/17
33/17
Pilotprosjekt for gatekunst-forslag fra Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Rødt-oversendt sak fra oppvekst-,miljø- og kulturkomiteen
34/17
35/17
Søknad om permisjon - Julie Jørgensen (Rødt)
36/17
Søknad om serverings- og skjenkebevilling - eierskifte - Kaikola - Thorvald Meyers gate 76 A
37/17
Søknad om serverings- og skjenkebevilling - eierskifte - The Shamrock Pub - Schleppegrells gate 32