Til innhold
Bydelsutvalget

Avsluttende møte i Grünerløkka bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 24. oktober 2019

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsadministrasjonen i Markveien 57 (inngang Korsgata)

Sted

Om møtet

Møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid.

Innkalling

Endelig innkalling til avsluttende møte i Grünerløkka bydelsutvalg 24.10.2019 (PDF 104KB)

Saker til behandling

SakTittel
Informasjonssaker
106/19
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 12. september 2019
107/19
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 7. oktober 2019
108/19
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 8. oktober 2019
109/19
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 9. oktober 2019
110/19
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 7. oktober 2019
111/19
Protokoll fra møte i eldrerådet 7. oktober 2019
112/19
Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 8. oktober 2019
113/19
Protokoll fra møte i rådet for mangfold og inkludering 8. oktober 2019
114/19
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 16. oktober 2019
115/19
116/19
Økonomirapportering per 31. september 2019
117/19
118/19
119/19
120/19
Forslag om endring i retningslinjer for tildeling av frivillighetsmidler
121/19
Forslag om tilskudd til Nærmiljøtiltak for barn og unge i Bydel Grünerløkka
122/19
123/19
124/19
125/19