Til innhold

Høring - forslag til ny lokal åpningstidsforskrift

Bystyret vedtok den 23.05.2018, ny forskrift om serverings-, salgs og skjenkebevillinger i Oslo kommune. Forskriften ble tinglyst 14.06.2018 og bydelens lokale åpningstidsforskrift opphørte fra samme dato. 

Forslag til endringer av forskriften er nå sendt ut på høring til et bredt utvalg av sameier, foreninger og organisasjoner.

Høringssvar sendes til:

Høringssvar merkes med saksnummer 201700873.

Høringsfrist

Frist for skriftlige uttalelser til høringsnotatet er torsdag 16. august 2018.

Dokumenter