Til innhold

Forslag til endring av gatenavn: Navnsetting av vei etter Aud Schønemann

Bydelen sender forslag om navnsetting til Aud Schønemanns vei på høring. Endelig vedtak fattes av Bydelsutvalget etter høringen.

Høring fra Bydel Grünerløkka.

Frist

Høringsfrist er 26. mars 2018.

Kontakt

Uttalelser sendes til postmottak@bga.oslo.kommune.no.

Dokumenter

Bakgrunn for endring av gatenavn

Hovedbegrunnelsen for endring av gatenavnet er at nødetatene ved flere anledninger ikke har funnet fram til riktig sted. Gaten går parallelt med Økernveien og med Tore Hunds vei. Beboerne i gaten har ikke inngang fra Tore Hunds vei. Beboerne frykter for alvorlige hendelser ved akutt sykdom eller brann og ønsker at gaten får et eget navn som gjør det enklere å finne fram slik at man i fremtiden hindrer feil-kjøring.