Til innhold
Politikk Bydel Grorud

Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten og boliger

Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten og boliger

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Pleym, Tale (Sosialistisk Venstreparti)

Observatør av Grorud arbeidsutvalg
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud mangfolds-, oppvekst- og kulturkomite
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten og boliger

Telefon: 413 10 375

Nordvik, Bodil (Høyre)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud eldreråd
Varamedlem av Grorud helse- og sosialkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for Ammerudhjemmet og Romsås sykehjem
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten og boliger

Telefon: 977 75 392

Tharmalingam, Srisgantharajah (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud byutviklings- og miljøkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten og boliger

Telefon: 917 29 938