Til innhold

Grorud eldreråd


Anne-Grete Stormarken Wagner

Sekretær

E-post:

Grorud eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Ødegaard, Kristen (Rødtvet pensjonistforening)

Leder av Grorud eldreråd

Telefon: 951 11 884

Nordvik, Bodil (Høyre)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud eldreråd
Varamedlem av Grorud helse- og sosialkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for Ammerudhjemmet og Romsås sykehjem
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten og boliger

Telefon: 977 75 392

Fredriksen, Solvår (Seniorsaken)

Medlem av Grorud eldreråd

Telefon: 482 59 936

Sunde, Bjørg (Ammerud pensjonistforening)

Medlem av Grorud eldreråd

Telefon: 413 20 528

Lerbak, Jorunn (Kalbakken eldresenter)

Medlem av Grorud eldreråd

Telefon: 926 35 023

Hemer, Turid (Grorud og omegn pensjonistforening)

Medlem av Grorud eldreråd

Telefon: 482 45 716

Winther-Larssen, Stein (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Grorud eldreråd
Medlem av Grorud mangfolds-, oppvekst- og kulturkomite
Leder av Tilsynsutvalg for Ammerudhjemmet og Romsås sykehjem

Telefon: 915 12 714