Til innhold
Grorud byutviklings- og miljøkomite

Møte i Grorud byutvikling- og miljøkomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 19. oktober 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Ammerudveien 22

Sted

Innkalling

Møteinnkalling (PDF 314KB)

Protokoll

Protokoll, BMK 19.10.2017 (PDF 342KB)

Saker til behandling

Saksdokumenter BMK (PDF 6,3MB)

SakTittel
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av protokoll BMK av 8. juni 2017
Orienterings- og referatsaker
Informasjon fra bydelens tjenestesteder
Rullering av strategisk plan
Ny samarbeidsavtale mellom Plan og bygningsetaten og bydelene
Møteplan for Grorud bydelsutvalg og Grorud arbeidsutvalg i 2018
Forslag til regulering Rødtvetveien mellom Sletteløkka og Pottemakerveien