Til innhold

Møte i Grorud byutvikling- og miljøkomite

Tid og sted

Dato

Onsdag 8. februar 2017

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Møteinnkalling BMK 08.02.2017 (PDF 3,3MB)

Protokoll fra møte i Grorud byutvikling- og miljøkomite den 08.02.2017 (PDF 298KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i BMK 08.12.2016 (PDF 130KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/17
Godkjenning av innkalling og dagsorden
2/17
Godkjenning av protokoll fra møte 8.desember 2016
3/17
Orienterings - og referatsaker
4/17
Informasjon fra bydelens tjenestesteder
5/17
6/17
Budsjett 2017 og regnskap 2016
7/17
8/17
Programplan GDS Nærmiljø 2017
9/17