Til innhold

Møte i Grorud byutvikling- og miljøkomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 10. november 2016

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Møteinnkalling til BMK 10.11.2016(1) (PDF 1,4MB)

Protokoll

Protokoll 29. september 2016 (PDF 130KB)

Saker til behandling

SakTittel
64/16
Godkjenning av innkalling og dagsorden
65/16
Godkjenning av protokoll fra møtet 29.09.2016
66/16
Orienterings- og referatsaker
67/16
Informasjon fra bydelens tjenestesteder
68/16
69/16
Møteplan for Grorud bydelsutvalg, arbeidsutvalg og BMK 2017
70/816
71/16