Til innhold

Møte i Grorud byutvikling- og miljøkomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 29. september 2016

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Møteinnkalling Grorud byutviklin- og miljøkomite 29.09.2016 (PDF 718KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Byutviling og miljøkomiteen 25.08.16 (PDF 349KB)

Saker til behandling

SakTittel
52/16
53/16
Godkjenning av protokoll fra møte 25.august 2016
54/16
Orienterings- og referatsaker
55/16
56/16
Hageparseller i Bydel Grorud
57/16
58/16
Oppfølging av verbalvedtak fra Grorud bydelsutvalg - budsjett 2016
59/16
Nordtvet gård - fremtidig bruk
60/16
61/16
62/16
Byrådets budsjettforslag 2017