Til innhold
Grorud byutviklings- og miljøkomite

Møte i Grorud byutvikling- og miljøkomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 25. august 2016

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Møteinnkalling til Grorud byutvikling- og miljøkomite den 25.08.2016(2) (PDF 73,3MB)

Protokoll

Protokoll fra Grorud byutvikling og miljøkomite den 09.06.2016 (PDF 249KB)

Saker til behandling

SakTittel
43/16
Godkjenning av innkalling og dagsorden
44/16
Godkjenning av protokoll BMK 9.juni 2016
45/16
Orienterings- og referatsaker
46/16
Informasjon fra bydelens tjenestesteder
47/16
48/16
49/16
50/16
Status byggesaker, barnehager
51/16